Geschiedenis

Filmpje over Vrouwenpolder in de jaren 50

 

Ontstaan van de naam Schans den Haeck

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545 staat de naam Onser Vrouwe Polder. Het strand ten noorden van het dorp had destijds de naam Haeck ( zandbank).

In 1588 besluiten de staten van Zeeland tot de aanleg van het Fort Haeck dit fort diende om het Veerse Gat te controleren. Het strand heeft de naam Breesant.

Vanaf 1600 zijn de namen op de kaarten Polder, Breezant en Schans den Haeck

Geschiedenis

Vrouwenpolder is niet het oudste dorp in Noord-Walcheren. In de dertiende eeuw waren de schorren in het noordoosten van Walcheren ingedijkt en in een van de nieuwe polders stichtte men in de volgende eeuw een kapel.

De bewoners van het gebied konden nu in hun eigen ‘Polrekerk terecht in plaats van die van Serooskerke of Zanddijk ‘Vrouwen’ is afkomstig van Vrouw(e). En die Vrouwe is Maria, of ook wel Onze Lieve Vrouwe.

Ten noordoosten van Vrouwenpolder werd in 1588 fort Den Haak gebouwd, dat de ingang van het Veerse Gat moest verdedigen. In de Tachtigjarige Oorlog, die toen aan de gang was, hadden Spanjaarden al eens eerder bij verrassing krijgsvoorraden en voedsel bij het dorp aan land gebracht, bestemd voor het belegerde Middelburg.

Toen in de Franse tijd de Engelsen in 1809 Walcheren vanuit het noorden aanvielen, konden zij echter na korte tijd de vestiging innemen, die vervolgens werd verwoest. Het fort waarvan nu niet meer over is dan een lege vlakte achter de duinenrij.

Vrouwenpolder vormde van 1816 tot 1966 een zelfstandige gemeente, waartoe Breezand, Gapinge(1857), Schellach en Zanddijk Buiten behoorde. Na die tijd behoorde het dorp tot de gemeente Veere.