Oranjezon

Natuurgebied in de buurt

Oranjezon is een belangrijk natuurgebied in het Breezand nabij Vrouwenpolder. Het is tevens waterwingebied. In 1892 startte men er met het oppompen van duinwater.

Aanvankelijk gebeurde dat door het Middelburgse gemeentelijke drinkwaterbedrijf, later door de PZEM en thans door Delta Nutsbedrijven.

Het heeft nu de functie van noodvoorziening en is dus geen echt waterwingebied meer. Het kwetsbare gebied is niet openbaar toegankelijk, tenzij je donateur bent van het Zeeuwse Landschap of een speciale dagkaart koopt. Er zijn leuke wandelingen te maken langs drie gemarkeerde paden.